Feb 17, 2021
105 Views
Comments Off on ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އެއްދުވަހަށް 4850ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
0 0

ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، އެއްދުވަހަށް 4850ށް ވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން

Written byމިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން ފެބްރުއަރީ 14 ވަނަ ދުވަހު އައިސްފައިވާއިރު، އެދުވަހު ރާއްޖެއަށް 4856 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.މީގެ ކުރިން ރާއްޖެއަށް އެއްދުވަހެއްގެ ތެރޭ އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ފާހަގަކޮށްފައި ވަނީ ފެބްރުއަރީ 12 ވަނަ ދުވަހެވެ. އެދުވަހު 4809 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Business

Comments are closed.