Feb 17, 2021
165 Views
Comments Off on ޑިންގީއިން ފެނުނު މީހާއާއި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާއަކީ ލަންކާ މަސްވެރިން: ފުލުހުން
0 0

ޑިންގީއިން ފެނުނު މީހާއާއި މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާއަކީ ލަންކާ މަސްވެރިން: ފުލުހުން

Written byއިއްޔެ ވ. އަންބަރާ ކައިރިން ޑިންގީގައި އޮޔާ ދަނިކޮށް ފެނުނު މީހާއާއި ވ. އަތޮޅު ފޮއްތެޔޮ ބޮޑުފުށިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާއަކީ ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ މަސްވެރިން ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.އިއްޔެ ޑިންގީގައި ފެނުނު މީހާއާއ،ި ދަނޑިހޮވަން ގޮސް އުޅުނު ބަޔަކަށް ފޮއްތެޔޮ ބޮޑުފުށިން މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނުނު މީހާއާ ގުޅުމެއް އޮތް ކަމަށް ފުލުހުން މީގެ ކުރިން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.