Feb 17, 2021
100 Views
Comments Off on ޑޯނިއާ ފްލައިޓުގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށް: އައިކޮމް
0 0

ޑޯނިއާ ފްލައިޓުގެ އެއްބަސްވުން ނުދޭން ނިންމީ ރަނގަޅަށް: އައިކޮމް

Written byރާއްޖޭގައި އިންޑިއާގެ ނޭވީގެ ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓެއް އޮޕަރޭޓު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެ ގައުމާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ހެދި އެއްބަސްވުން ހާމަ ނުކުރަން ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީއިން ނިންމީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީހުން (އައިކޮމް) ނިންމައިފި އެވެ.ނޫސްވެރިއެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު އަޒާން މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހު ވަނީ މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ހައްގުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން، ޑޯނިއާ މަތިންދާބޯޓުު އޮޕަރޭޓު ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އިންޑިއާއާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގެ ކޮޕީއެއް ދިނުމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގައި އެދިފަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.