Feb 17, 2021
298 Views
Comments Off on ޕީނަޓް ބަޓަރ ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟
0 0

ޕީނަޓް ބަޓަރ ގޭގައި ތައްޔާރުކޮށްލަން ބޭނުންތަ؟

Written byބޭނުންވާ ތަކެތި

200 ގުރާމް ރޯސްޓެޑް ޕީނަޓްސް½ ލޮނު½ ބްރައުން ޝުގަރ½ ސަމުސާ ސަންފްލާވަރ އޮއިލް

ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތް

ފުރަތަމަ ޕީނަޓްސްގެ ތޮށި ނޮޅާލާށެވެ. ދެން ހަވާދު ފުނޑާ މިކްސަރު ތަށީގެ ތެރެއަށް އަޅާފައި، ފުނޑާލާށެވެ. ފުނޑާނީ އެއްފަހަރާ ޕީނަޓްސް ފުނޑުވާ ގޮތަކަށް ނޫނެއެވެ. މަޑުމަޑުން މިކްސަރު ޖައްސަމުން ހިމުން ކުރަމުންނެވެ.ދެން ހިމުންވުމުން، އޭގެ ތެރެއަށް ލޮނު، ތެޔޮ، ބްރައުން ޝުގަރ އެޅުމަށް ފަހު އަނެއްކާވެސް ހިމުން ކޮށްލާށެވެ. އެއްކޮށް އޮމާން ވުމުން، ބޭނުންނަމަ އޭގެ މައްޗަށް އިރުތަށް ޕީނަޓް އަޅާފަ 6 ސިކުންތު ފުނޑު ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އޭރަށް ހުންނާނީ ޕީނަޓް ފުށްފުށް ޖެހޭގޮތަށެއެވެ. ދެ ގޮތަށް ވެސް ބޭނުން ކޮށްލެވިދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު، ފުޅިއަކަށް އަޅާފައި، ފިނިކޮށްލާށެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.