Feb 17, 2021
140 Views
Comments Off on ޕްރިންސް ފިލިޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި
0 0

ޕްރިންސް ފިލިޕް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި

Written byއިނގިރޭސިވިލާތުގެ ރާނީ ކުއީން އެލިޒަބަތުގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ފިލިޕްގެ ހާލުކޮޅު ދެރަވެ، ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްފި އެވެ. ބަކިންހަމް ޕެލެސްއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ޕްރިންސް އެޑްމިޓްކޮށްފައި ވަނީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ.ޑޫކް އޮފް އެޑިންބާގްގެ ލަގަބު ލިބިވަޑައިގެންފައިވާ އުމުރުންް 99 އަހަރުފުޅުގެ ޕްރިންސް ފިލިޕް އެޑްމިޓް ކުރެވިފައި ވަނީ ކިންގް އެޑްވާޑް 7 ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.