Feb 18, 2021
118 Views
Comments Off on ކިނޮޅަހުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބީއެމްއެލްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި
0 0

ކިނޮޅަހުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބީއެމްއެލްއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފި

Written byރ. ކިނޮޅަހުގައި ކުނި މެނޭޖް ކުރުމުގެ ސިސްޓަމްގައި ހިމެނޭ އެކި ބާވަތުގެ ކުނި ވަކިކުރުމާއި އާންމު ތަންތަނުގައި އުފެދޭ ކުނި ފަސޭހަކަމާއެކު މެނޭޖްކުރަން އެހީތެރިވުމަށް ޓަކައި ހިންގި މަޝްރޫއު ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ނިންމާލައިފި އެވެ. މިއީ ބީއެމްއެލް ކޮމިއުނިޓީ ފަންޑުގެ ދަށުން ހިންގި މަޝްރޫއެކެވެ.އެ މަޝްރޫއު ހިންގަން އެރަށު ވާފިރު އަހްމަދު ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅި އިރު ރަށުގެ ހުރިހާ ގޭބިސީތަކުން ކުނި ނަގައި ދުވަހުން ދުވަހަށް ކުނި މެނޭޖް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ އެ ރަށު ކައުންސިލުންނެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.