Feb 18, 2021
137 Views
Comments Off on ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ
0 0

ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރުމުގެ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރި ވަރު އިތުރުވެއްޖެ

Written byދެ ހާސް ނަވާރަ ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2020 ވަނަ އަހަރު ކުޑަކުދިންނަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރި މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 65 ޕަސެންޓު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން އަމިއްލަ ބްލޮގުގައި ޕީޖީ ޝަމީމް ލިޔުއްވާފައި ވަނީ، 2019 ވަނަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 2020 ވަނަ އަހަރު އެފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ދައުވާ ކުރި މީހުންގެ އަދަދު 65 ޕަސެންޓު އިތުރުވެ، ކުރި ދައުވާތަކުގެ އަދަދުވެސް 63 ޕަސެންޓު އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.