Feb 18, 2021
134 Views
Comments Off on ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ވޭރިއަންޓާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ، ނަތީޖާއިން ފެންނަނީ އުންމީދު
0 0

ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ވޭރިއަންޓާ ދެމެދު ހިނގަމުންދާ ހަނގުރާމަ، ނަތީޖާއިން ފެންނަނީ އުންމީދު

Written byފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް އައިއިރު ދުނިޔޭގެ 79 ގައުމެއްގައި އަންނަނީ ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖަހަމުންނެވެ. 181 މިލިއަން ޑޯޒް މިހާތަނަށް އައިއިރު ވަނީ ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ޖަހާފައެވެ. އާބާދީގެ ނިސްބަތުން އެންމެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖަހަމުންދާ ގައުމަކީ އިސްރާއީލެވެ. އިސްރާއީލުން ވެކްސިންޖެހުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.މިހާތަނަށް އައިއިރު އެގައުމުގައި ވެކްސިން ޖަހަންޖެހޭ މީހުންގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބަޔަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިންޖަހާފައެވެ. 3.5 މިލިއަން މީހުންނަށް ވަނީ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ނުވަތަ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދީފައެވެ. އެހެންކަމުން މުޅި ދުނިޔެއަށް ބަލާއިރު މިވަގުތު ކޮވިޑް ވެކްސިނުން ކުރާ އަސަރު އެންމެ ފަސޭހައިން ބަލައިލެވެން އޮތީ އިސްރާއީލުންނެވެ. އެއީ އެންމެ ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް އެގައުމުގައި ވެކްސިން ދީފައިވާތީއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Report

Comments are closed.