Feb 18, 2021
164 Views
Comments Off on އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު
0 0

އުއްމީދުގެ ހުޅުކޮޅު

Written byމިއީ ޙަޤީޤީ ވާހަކައެކެވެ. ވާހަކަމިވަނީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ފެތޭގޮތަށް ލިޔެފައެވެ.ޖޫން-ޖުލައިގެ ވިއްސާރަ މޫސުމުގެ ރެއެކެވެ. އިރާކޮޅު ވާރޭވެހުމަށްފަހު ހުއްޓާލާފައިއޮތްނަމަވެސް އެރެއަކީ ފިނިގަދަރެއެކެވެ. ހޮސްޕިޓަލުގެ ބޭރުގައި ހުރި ޖޯލިފަތިތަކުގައި ދެތިންމީހަކު ތިބިނަމަވެސް މުޅި މާހައުލު އޮތީ ގަދަ ގުގުރީގައި ނިދާފައިކަހަލައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Stories

Comments are closed.