Feb 18, 2021
126 Views
Comments Off on ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އޭސީސީން ހަދަނީ ދޮގެއް: ޓްރާންސްޕޯޓް
0 0

ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށްދިނުމާ ބެހޭގޮތުން އޭސީސީން ހަދަނީ ދޮގެއް: ޓްރާންސްޕޯޓް

Written by


މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެހިކަލްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަނީ އޮންނަ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށާއި އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ނުހިމެނޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

މާލޭގެ ގަރާޖްތަކަށް ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދިނުމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތައް ހިނގަމުންދާ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމެޓީއެއްގައި ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެންމެ ގަރާޖަކަށް 70 ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ދިނުން ފަދަ އުސޫލާ ޚިލާފް ކަންތައްތަކެއް ހިނގާފައިވާ ކަމަށް އޭސީސީން ބުނެފައިވެ އެވެ.
އެކަމާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވަނީ ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްދެނީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލާއި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ދޫކުރާ ހުއްދައަކަށް ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމުގައި ކޮރަޕްޝަންގެ އަމަލުތަކެއް ތުހުމަތު ކުރެވޭތީ 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ވެހިކަލް ބާއްވަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ގަރާޖަކަށްތޯ ނޫންތޯ އެ އޮތޯރިޓީން ބަލަމުންދާ ކަމަށާއި އަދި ޝަރުތު ހަމަނުވާ ތަންތަނަށް ވެހިކަލް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ނުދޭ ކަމަށް އެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.
އެ ބަޔާނުގައިވަނީ އޭސީސީން މަޖިލީހުގައި ދައްކާފައިވަނީ ހަގީގަތާ ޚިލާފް ވާހަކަތަކެއް ކަމަށެވެ.Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.