Feb 18, 2021
185 Views
Comments Off on ”މަރްޔަމް“ އަންނާނީ މީޑިއާނެޓް މަލްޓި ސްކްރީން އެޕަށް!
0 0

”މަރްޔަމް“ އަންނާނީ މީޑިއާނެޓް މަލްޓި ސްކްރީން އެޕަށް!

Written byހުނަރުވެރި ފިލްމީ ތަރި މަރްޔަމް މަޖުދާ (މަޖޫ) ވަރުގަދަ ސިޔާސީ ރޯލަކުން ފެނިގެންދާ ސިޔާސީ ފިލްމު ”މަރްޔަމް“ގެ ފަސްޓުލުކެއް މިއަދު އާއްމުކޮށްފިއެވެ. ފަސްޓްލުކް އާއްމުކުރަމުން މީޑިއާނެޓުން ބުނީ މި ފިލްމ ވަރަށް އަވަހަށް މީޑިއާނެޓްގެ މަލްޓި ސްކްރީން އެޕަށް އަންނާާނެ ކަމަށެވެ.ފިލްމު ”މަރްޔަމް“ގައި މަރްޔަމް މަޖްދާ ފެނިގެންދާނީ މީގެ ކުރިން އޭނާ ކުޅެފައިވާ އެއްވެސް ފިލްމެއްގައި ދައްކާފައި ނުވާފަދަ އެކްޓިންއެކެވެ. އެހެންކަމުން މި ފިލްމަކީ މަޖޫގެ ފިލްމީ ކެރިއަރގައި ވަރަށް މުހިންމު އަދި ތާރީޚީ މަސައްކަތެކެވެ. މިއީ ޑާކް ރެއިންގެ އުފެއްދުމެއްގައި ނޫންގޮތަށް މަޖޫ ފެނިގެންދާ ފުރަތަމަ ފިލްމުވެސް މެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.