Feb 18, 2021
13041 Views
Comments Off on ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދައިދީ އުފަލުގަ ގެންގުޅެނިކޮށް 3 ފިރިހެނުންނާ އެއްފަހަރާ ގުޅުން ހިންގި އަންތބެއްގެ ވާހަކަ
0 1

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ހުރިހާ ބޭނުންތަކެއް ފުއްދައިދީ އުފަލުގަ ގެންގުޅެނިކޮށް 3 ފިރިހެނުންނާ އެއްފަހަރާ ގުޅުން ހިންގި އަންތބެއްގެ ވާހަކަ

Written byއަނބިމީހާ ގާތަށް ކޮންމެ 3 މަހަކުން ދަމެވެ. ގާތުގައި 10 ވަރަކަށް ދުވަސްވެސް ހޭދަކުރަމެވެ. 3 ދަރިންނާއި އަނބިމީހާއަށް އުފަލުގައި އުޅެވޭވަރަށް ފައިސާވެސް ކޮންމެ މަހަކު ޖަމާކޮށްދެމެވެ. އަދި ރަށަށް ގޮސްހުންނައިރު ވެސް ބޭނުންވާ ކަންކަން ކޮށްދެމެވެ. މަޑުމަޑުން އަނބިމީހާގެ ޚަރަދުތައް ބޮޑުވާން ފެށިއެވެ. ދެބައިކުޅަ އެއްބައިވަރު އިތުރުވުމުން ކުޑަކޮށް ބޮލުގައި ރިއްސަން ފެށިއެވެ. މިވާގޮތެއް ބަލާނެ ގޮތެއް ވިސްނަމުންދަނިކޮށް ޚޔާލެއް ކުރެވުނެވެ. އަނބިމީހާގެ އަތުގައި އޮންނާނީ އަހަރެންގެ ކޭޝްކާޑެއްކަން ވިސްނުމަށް އައުމުންނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.