Feb 18, 2021
261 Views
Comments Off on ޝިފާ އާއި ގިޔާސް ”ރޫމީ އާ ޖަންނަތު“ ސިޓްކޮމްއަށް!
0 0

ޝިފާ އާއި ގިޔާސް ”ރޫމީ އާ ޖަންނަތު“ ސިޓްކޮމްއަށް!

Written byވެބް ސީރީޒްތައް އިތުރަށް ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ޚާއްޞަ މެހެމާނުންގެ ގޮތުގައި ވަރުގަދަ ތަރިން ހިމަނަމުން އައުމަކީ ފިލްމީދާއިރާގައި އައުކަމެއް ނޫނެވެ. އެގޮތުން މީޑިއާނެޓް އޮރިޖިނަލްސް އިން ގެނެސްދެމުން އަންނަ ޑާކް ރެއިން އެންޓަޓެއިންމެންޓްގެ ސިޓްކޮމް ”ރޫމީ އާ ޖަންނަތުު“ގެ ކުރިއަށް ހުރި އެޕިސޯޑްތަކުން ޚާއްޞަ ތަރިން ފެނިގެންދާނެކަން މިހާރު މިވަނީ އެނގިފައެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ދެއްކި ބައެއް އެޕިސޯޑްތަކުން ވެސް ބައެއް މެހެމާނުން ފެނިފައިވެއެވެ.މަރްޔަމް ޝިފާ އަކީ މިވަގުތު އަލިގަދަކޮށް ފިޔަޖަހަމުން އަންނަ ހުނަރުވެރި ތަރިއެކެވެ. ހިތްގައިމު ’ލުކެއް‘ ހުރުމުގެ އިތުރުން ޝިފާގެ ސިފައާއި އޭނާގެ އަދާތައް، ފިލްމީ ދާއިރާގައި ގިޔާސްގެ ރަންދައުރުގެ އެންމެ ގާތް އެކްޓްރެސް ޢާއިޝަތު ޝިރާނީގެ އަދާތަކާއި ވައްތަރުކަން ގިނަބަޔަކު އަންނަނީ ފާހަގަކުރަމުންނެވެ. ޝިފާގެ އެކްޓިންގެ ފެންވަރު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ކުރިއަރަމުން އަންނައިރު، މިހާރު ބައިސްކޯފުން ދައްކާ ސީރީޒެއްގައި އޭނާ ކޮށްފައިވާ އެކްޓިން އާއި އެންމެފަހުން އޭނާ ފެނިގެންދިޔަ ވީޑިއޯ ލަވައިން ޝިފާގެ އެކްޓިން ފެނިފައިވަނީ ވަރަށް ވެސް ފުރިހަމައަށް ކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.