Feb 18, 2021
180 Views
Comments Off on 10 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޅަނީ
0 0

10 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު އަޅަނީ

Written byއެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީން 10 ރަށެއްގައި ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރުމަށް އެ ރަށްރަށުގެ ކައުންސިލްތަކާއެކު ފަހުމުނާތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.މިއީ އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ޕީއެސްއައިޕީގެ ދަށުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ މަޝްރޫއުތަކެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.