Feb 18, 2021
259 Views
Comments Off on 18 ފެބްރުއަރީ 2021 ބިރުވެތިވޭ! ބިޓުންނާ ކުރާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ގާތު ދެއްކުމުންވެސް އެވަދެވެނީ ހަމަ ނަރަކައަށް!
0 0

18 ފެބްރުއަރީ 2021 ބިރުވެތިވޭ! ބިޓުންނާ ކުރާ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ގާތް އެކުވެރިޔާ ގާތު ދެއްކުމުންވެސް އެވަދެވެނީ ހަމަ ނަރަކައަށް!

Written byމިހާރަކަށް އައިސް “ބިޓުން” ކަމަށް އެބުނާ ކޮންމެވެސް މީހަކާއިއެކު ފާހިޝް އަމަލެއް ނުކުރެވުނުނަމަ އެރެއަކީ ނުވެސް އަންނަ ރެއަކަށް ވާހިސާބަށް ކަންކަން މިވަނީ ގޮސްފައެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ އެއތަނަކަށް ޖަމާވެ ތިބެގެން ކުރިނަމަވެސް ޙަރާމްކަމެއް ވާނީ ހަމަ ޙަރާމްކަމަކަށެވެ. އެކަމުގެ ޙުކުމް ބަދަލެއް ނުވާނެއެވެ. ކީރިތި ޤްރްއާނުގެ ސޫރަތުލްއިސްރާގެ 32 ވަނަ އާޔަތް ބައްލަޥާށެވެ! އެއާޔަތުގެ މާނައިގައި ވަނީ “އަދި ތިއަބައިމީހުން ޒިނޭ އާއި ގާތް ނުވާށެވެ! ހަމަކަށަވަރުން، އެއީ ހުތުރުކަން ބޮޑުވެގެންވާ ފާފައެއް ކަމުގައިވިއެވެ. އަދި މަގެއްގެ ގޮތުން އެކަންތައް ހާދަހާ ނުބައިކަންބޮޑުވެގެންވެއެވެ.” މިފަދައިންނެވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.