Feb 19, 2021
133 Views
Comments Off on ރަނިކަމަނާ “ރެހެންދިޚަދީޖާ” ބަލަން ތައްޔާރުތަ؟
0 0

ރަނިކަމަނާ “ރެހެންދިޚަދީޖާ” ބަލަން ތައްޔާރުތަ؟

Written byއެގޮތުން މިފިލްމުގައި ބޭނުންކުރާނީ އިހު ޒަމާނުގައި ދިވެހިން ވާހަކަ ދައްކާ އުޅުނު ބަހުރުވައާއި ދައްކުވައިދޭނީ އެޒަމާނުގައި ހެދުން އަޅާ އުޅުނު ގޮތް ކަމަށް ވެސް މޮގާ ބުނެފައިވެއެވެ.ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓް ލިޔުމުގެ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ނިމިފައިވާއިރު، މިއީ މިހާތަނަށް ޑާކްރެއިނުން އުފައްދާ އެންމެ ބޮޑު ޕްރޮޖެކްޓް ކަމަށްވެސް މޮގާ ބުނެފައިވެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.