Feb 19, 2021
122 Views
Comments Off on ރަންވީރު ޝޯރޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
0 0

ރަންވީރު ޝޯރޭ ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

Written byބޮލީވުޑް އެކްޓަރު ރަންވީރު ޝޯރޭ 48، އަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ އެވެ.ކޮވިޑް ޖެހުނުކަން އާންމުކުރަމުން ޝޯރޭ ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ ކޮވިޑްޖެހުނުކަން އެނގުމާއެކު އައިސޮލޭޓްވި ކަމަށާއި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވި ނަމަވެސް އޭނާގެ ހަށިގަނޑުން ބަލީގެ އަލާމާތްތައް ފެނުނީ ވަރަށް ކުޑަކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި މި ވަގުތު ކަރަންޓީނުގައި ހުރި ކަމަށްވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.