Feb 19, 2021
697 Views
Comments Off on ރަމަޟާންމަހަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރުން ފެށިގެން ކުރަންވީ ދުޢާ!
0 0

ރަމަޟާންމަހަށްޓަކައި ކޮންމެ މީހަކުވެސް މިހާރުން ފެށިގެން ކުރަންވީ ދުޢާ!

Written byރަޖަބް މަސް މިވަނީ ފެށިފައެވެ.، ކުރިއަށް އޮތީ ޝަޢްބާންމަހެވެ. ޖެހިގެން އަންނާނީ ރަމަޟާންމަހެވެ. ވީމާ އެމަހަކަށްޓަކައި މުސްލިމުން އެންމެ ބޮޑަށް އިންތިޒާރުކުރާ ރަމަޟާން މަސް މިހާރު މިވަނީ ވަރަށް ގާތްވެފައެވެ. ފާއިތުވި ރަމަމާން މަހަށް ބަލައިލުމުން މިހާށރުވެސް ލޯތަކުން އަންނަނީ ކަރުނައެވެ. ދުނިޔޭގެ ފަހުގެ ތާރީޚޫގައިވެސް ބައްދަލުވި އެންމެ ހިތާމަވެރި ރަމަޟާންމަސްކަމަށްވުމުންނެވެ. ޕާކިސްތާން ިޔަވައި ހުރިހާ ޤައުމުތަކެއްގައިހެން މިސްކިތްތައް ހުރީ ތަޅުލެވިފައެވެ. ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދެއް ނުކުރެވެއެވެ. ރޭއަޅުކަމެއް ނުކުރެވެއެވެ. އިޢްތިކާފަކަށް ނުތިބެވެއެވެ. މިކަންކަމުން އަސަރުނުކުރި ހިތަކަށް އަސަރުކުރާނީ ކޮންކަމަކުން ހެއްޔެވެ؟ އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.