Feb 19, 2021
170 Views
Comments Off on އެންމެން އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ! ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދަވައިދެއްވެވިއެވެ!: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު
0 0

އެންމެން އޭނާ ދޫކޮށްލިއެވެ! ﷲ ތަޢާލާ އޭނާގެ ބޭނުން ފުއްދަވައިދެއްވެވިއެވެ!: ޝައިޚް އަބޫބަކުރު ޒައުދު

Written byފަރުޟު ނަމާދުކުރިނަމަވެސް އެހެނިހެން އަޅުކަންކުރަން ކުރިން ސަމާލުކަން ނުދޭ މީހަކު ކުއްލިއަކަށް ސަމާލުކަންދޭން ފެށުމުން މީސްތަކުން އޭނާ އާއި ސުވާލުކުރިއެވެ. އެބަދަލު އައީ ކީއްވެގެންތޯއެވެ. ޖަވާބުގައި އޭނާ ބުނެފައިވެއެވެ. “އަހަރެންނަށް މުޞީބާތެއް ޖެހުމުން އެކަމުގެ ވާހަކަ އަހަރެން ވަރަށް ގިނަ މީހުންގެ ގާތުގަ ދެއްކީމެވެ. އެއްވެސް މީހަކު އެކަމަށް ސަމާލުކަމެއް ނުދިނެވެ. ގިނަ މީހުން އަހަރެންގެ ވާހަކަ އަޑުއަހަންވެސް ބޭނުމެއް ނުވިއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.