Feb 19, 2021
261 Views
Comments Off on އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤު އަދާނުކޮށް ކައްވަޅަށް ނުދާށެވެ! އެކަމުގަ ރަސޫލާ ޞޢވ, ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކަވައިފައެވެ!
0 0

އެއްވެސް މީހެއްގެ ޙައްޤު އަދާނުކޮށް ކައްވަޅަށް ނުދާށެވެ! އެކަމުގަ ރަސޫލާ ޞޢވ, ވަނީ ނަމޫނާ ދައްކަވައިފައެވެ!

Written byކީރިތި ޤުރްއާނުން އެންމެފަހުން ބާވައިލެއްވެވި އާޔަތަކީ ބަޤަރާ ސޫރަތުގެ 281 ވަނަ އާޔަތެވެ. އެ އާޔަތުގައި ވަނީ “އެދުވަހެއްގައި، اللَّه ގެ ޙަޟްރަތަށް ތިއަބައިމީހުން ރުޖޫޢަ ކުރައްވާނޭ ދުވަހަކަށް، ތިޔަބައިމީހުން ރައްކާތެރިވެ ބިރުވެތިވާށެވެ! ދެން، ކޮންމެ ނަފްސަކަށްމެ، އެ ނަފްސެއް ހޯދި ކަމެއްގެ ޖަޒާ (އެދުވަހުން) ލިބޭނެތެވެ. އަދި، އެއުރެންނަށް ބޭއިންސާފެއް ނުކުރައްވާ ހުށްޓެވެ.” މިއާޔަތް ބާވައި ލެއްވެވުމުން ރަސޫލް (ﷺ) ޞަހާބީންނަށް ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. “ތިމަންކަލޭގެފާނުގެ ފުރަގަސްފުޅު ތިއަބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މިވަނީއެވެ. ތިމަން ކަލާގެފާނުގެ ޝަރަފާއި ޢިއްޒަތް ވެސް ތިއަބައިމީހުންގެ ކުރިމަތީގައި މިވަނީއެވެ. ތިމަން ކަލޭގެފާނަށް އެއްވެސް ބޭކަލެއްގެ ބުރަކަށިފުޅުގައި ޖެއްސެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ބަދަލު މިއަދު ހިއްޕަވާށެވެ. ތިއައިން އެއްވެސް ބޭކަލެއްގެ ޝަރަފާއި އިއްޒަތަށް ތިމަންކަލޭގެފާނަށް އަރައިވަޑައިގެންނެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ބަދަލުވެސް މިއަދު ހިއްޕަވާށެވެ!”އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.