Feb 19, 2021
137 Views
Comments Off on ވެކްސިން ޖަހަން މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި
0 0

ވެކްސިން ޖަހަން މުވައްޒަފުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ކުންފުނިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި

Written byކުންފުނިތަކާއި ކުޅިވަރު ކުލްބު ޖަމިއްޔާތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުން ގުރޫޕު ވެކްސިނޭޝަނަށް ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.އެޗްޕީއޭއިން އެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލީ މައިގަނޑު ހަތަރު ބަޔަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.