Feb 19, 2021
193 Views
Comments Off on މާލޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ
0 0

މާލޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ބަންދުކުރަނީ

Written byއިންޑިއާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒް ޑރ. ސުބުރަމަންޔަން ޖައިޝަންކަރުގެ ދަތުރުފުޅާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއް ބަންދުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.ހުކުރު ދުވަހު ފުލުހުން ކުރި ޓުވީޓެއްގައި ބުނީ މާލޭގެ ގިނަ ސަރަޙައްދުތަކެއްގައި އުޅަނދުތަކުގައާއި ހިނގާފައި އުޅުން މަނާވާނެކަމަށެވެ. ހޮނިހިރު ދުވަހު ބައެއް ވަގުތުތަކުގައި ބްރިޖުން ފެށިގެން ކަޅުތުއްކަލާކޮށްޓާއި ހަމައަށް އަދި ބްރިޖުން ފެށިގެން ހުޅަނގަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނާ ހަމައަށް މާލޭގެ ބޭރު މަގު ބަންދުވާނެއެވެ. އަދި މިމަގުތަކާއި ގުޅިފައިވާ ގޯޅިތައް ވެސް ބަންދުވާނެއެވެ.Source link

Article Categories:
News

Comments are closed.