Feb 19, 2021
105 Views
Comments Off on މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދޫކޮށްލައިފި
0 0

މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ދޫކޮށްލައިފި

Written byމިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު ޕީޕީއެމް، ޕީއެންސީން މާލޭގައި ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.މުހައްމަދު އިސްމާއިލް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.