Feb 19, 2021
377 Views
Comments Off on މުށްބާރު މީހުންނަށް ފިލާވަޅެއް!: ޚަދީޖަތުގެފާނަށް އެހައިމަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ސަބަބާއިމެދު…
0 0

މުށްބާރު މީހުންނަށް ފިލާވަޅެއް!: ޚަދީޖަތުގެފާނަށް އެހައިމަތިވެރި ދަރަޖައެއް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ސަބަބާއިމެދު…

Written byﷲ ތަޢާލާގެ ޙަޟްރަތުގައި އެންމެ މަތިވެރި ދަރަޖަ ލިބިވަޑައިގެންނެވި އެއް ބޭކަނބަލަކީ ޚަދީޖަތުގެފާނެވެ. އެކަމަނާގެ ދަރަޖައަކީ ޢީސާގެފާނުގެ މައިކަނބަލުން މަރިޔަމްގެފާނާއި އެއްދަރަޖައެެވެ. އެންމެ މަތިވެރި އަންހެން ބޭކަލުން ބަޔާންކުރައްވަވައި ރަސޫލް ﷺ ޙަދީޘްފުޅު ކުރައްވަވާފައިވަނީ އެބޭކަނބަލުންނަކީ ޚަދީޖަތުގެފާނާއި، (ދަރިކަނބަލުން) ފާޠިމަތުގެފާނާއި މަރުޔަމްގެފާނާއި އަދި ފިރުއަުނުގެ އަނބި އާސިޔާ ކަމަށެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.