Feb 19, 2021
104 Views
Comments Off on ދިއްދޫ ބަނދަރާއި ޖެޓީ ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި
0 0

ދިއްދޫ ބަނދަރާއި ޖެޓީ ހެދުމަށް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފި

Written byހއ. ދިއްދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމާއި ޖެޓީ ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ސަރުކާރުން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮންޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އާއި 11 ފެބްރުއަރީ 2021 ވަނަ ދުވަހު ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.މިމަސައްކަތް އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވުނު ޙާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެމްޓީސީސީގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ޗީފް އޮޕަރޭޓިންގް އޮފިސަރ އަލްފާޟިލް ޝާހިދު ޙުސައިން މޫސާއެވެ. އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އަލްފާޟިލާ ފާތުމަތު ޝާނާ ފާރޫޤެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.