Feb 19, 2021
225 Views
Comments Off on ތިމާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ ބައްދަލުކުރެއްވެވުމަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށްވާނެ މަގު: މުފްތީ މެންކް
0 0

ތިމާއަކީ ﷲ ތަޢާލާ ބައްދަލުކުރެއްވެވުމަށް ލޯބިވެވޮޑިގަންނަވާ މީހަކަށްވާނެ މަގު: މުފްތީ މެންކް

Written byއުފާވެރިކަމާއިއެކު ﷲ ތައާލާ އާއި ބައްދަލުވުމަށް އެދޭމީހާއަށް އޮތީ ދެކަމެއްގައި ސާބިތުވުމެވެ. އެއީ ޝަރީކުނުކުރުމާއި ހެޔޮ ޢަމަލު ކުރުމެވެ. މިއަދު މިބަލައިލަނީ މީގެތެރެއިން ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމަށެވެ. ހެޔޮ ޢަމަލުކުރުމުގައި 2 ބައެއް ވެއެވެ. އެއީ އަޅުކަންކުރުމުގެ އިތުރުން މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމެވެ. މީސްތަކުންނަށް ހެޔޮކޮށް ހިތުމުގެ މާނަ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފުޅައުވެގެންނެވެ. ޢާއިލާގެ އެންމެންގެ އިތުރުން އެންމެހައި މީސްތަކުން މާނައިގައި ހިމެނިގެންވާތީއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.