Feb 19, 2021
144 Views
Comments Off on ސަލާމަތްވެވިދާނެތަ؟ މީސްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރަނީ ރަސޫލް ޞޢވ އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވެވި 2 ވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް!
0 0

ސަލާމަތްވެވިދާނެތަ؟ މީސްތަކުން އެންމެ ބޮޑަށް ފަރުވާކުޑަކުރަނީ ރަސޫލް ޞޢވ އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއެޅުއްވެވި 2 ވަޞިއްޔަތްޕުޅަށް!

Written byރަސޫލް (ﷺ)ގެ ވަޞީއްތަތްޕުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަހުގެ ވަޞިއްޔަތްފުޅަކީ ނަމާދަށް ސަމާލުކަންދިނުމެވެ! އެކަމުން އެނގިގެންދަނީ އެންމެ ބޮޑަށް ބާރުއަޅުއްވަވާފައިއެވަނީ ނަމާދަށް ރައްކައުތެރިވުމަށް ކަމެވެ. އެކަން ޢަމަލުފުޅުންދެއްކެވުމަށްޓަކައި ހަށިކޮޅުގެ ވަރުފުޅު ދެރަވެ ހޭފުޅުނެތެމުންދިއައިރު ޞަޙާބީންގެ ކޮނޑުފުޅުގައި އެލިވަޑައިގެން އޮންނަނަވައިގެންވެސް މިސްކިތަށް ވަޑައިގެންނެވިއެވެ. އިންތިހާއަށް ހުންގަދަވެފައިވަނިކޮށް ހަށިކޮޅަށް ފެން އަޅުއްވަވައިގެންވެސް މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތަށް ވަޑައިގަންނަވަން މަސައްކަތްޕުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.