Feb 19, 2021
176 Views
Comments Off on ސްމާޓް އަންހެނުން މާސްމާޓެވެ! ވަގު ހިފަން މާހުޝިޔާރެވެ!
0 0

ސްމާޓް އަންހެނުން މާސްމާޓެވެ! ވަގު ހިފަން މާހުޝިޔާރެވެ!

Written byދެން ގޮވައިލީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ސަރވަންޓަށެވެ. އައިއިރު އޭނާ ހުރީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ލާންޖެހޭ ޔުނިފޯމް ނުލައެވެ. ފިރިމީހާ ބުނީ އެއީ އެވަރުކަމަކަށް ނުހެދުމަށާއި ޔުނިފޯމް ލެއްވުމުން އަޅެއްގެ ގޮތް އިޙްޞާޞްވާކަމަށެވެ. އިތުރު އެއްޗެއް ނުބުނެ އިރުކޮޅަކު މަޑުކޮށްލިތަނާ ސިޓިންގ ރޫމް މޭޒުމަތިން ފެނުނީ އަގުބޮޑު މޯބައިލް ފޯނެކެވެ. އޮތީ ކަނޑައިވެސް ނުލައި ފޮށީގައެވެ. ފިރިމީހާ ގާތު ކާކުގެ ފޯނެއްތޯ ސުވާލުކުރުމުން ބުނީ ކާކުގެ ފޯނެއްކަން ނުއެނގޭ ކަމަށާއި ސަރވަންޓާއި ސުވާލުކުރުމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.