Feb 19, 2021
428 Views
Comments Off on ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ދަރިއަކު ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ބޭހުންވެސް ކަވާއިންވެސް ނުލިބުނު މީހަކު ދަމުނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރަންފެށިތާ 1 އަހަރުތެރޭ ދަރިއެއް!
0 0

ޙަޤީޤީ ހާދިސާ: ދަރިއަކު ލިބޭނެކަމުގެ އެއްވެސް އުންމީދެއް ބޭހުންވެސް ކަވާއިންވެސް ނުލިބުނު މީހަކު ދަމުނަމާދުކޮށް ދުޢާކުރަންފެށިތާ 1 އަހަރުތެރޭ ދަރިއެއް!

Written byއަހަރެން ކައިވެނިކުރީ 2013 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ކައިވެނިކުރެވުމާއިއެކު ދަރިއަކު ހޯދަން މަސައްކަތްފެށީމެވެ. އަހަރުވީއިރުވެސް ނުލިބުމުން އިންޑިއާއަށްވެސް ދިއައިމެވެ. ޓެސްޓްކޮށްފައި ބުނީ އަނބިމީހާގެ މައްސަލައެއް ނެތްކަމަށާއި އަހަރެންގެ ސްޕާމް ކައުންޓް މާބޮޑަށް ދަށީކަމަށެވެ. އެމީހުން އެބަލާ މިންގަނަޑަކުން 40 މިލިއަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ އެއްޗެއް އަހަރެންގެ ހުރިކަމަސްވަނީ އެންމެ 1.5 މިލިއަނުގައެވެ. އެހެންވެ ފަރުވާއަށް ބޭސްލިޔެދިނުމުން 60،000 ރުޕީސްގެ ބޭސް ހިފައިގެން އައީ އެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.