Feb 19, 2021
198 Views
Comments Off on ﷲ ގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! ރުޅިއަންނައިރަށް އޮތީ ތަޅާ އަނިޔާކުރުމާ ކައިވެނިރޫޅާލުމެއް ނޫނެވެ!
0 0

ﷲ ގެ ޢަޛާބަށް ބިރުވެތިވާށެވެ! ރުޅިއަންނައިރަށް އޮތީ ތަޅާ އަނިޔާކުރުމާ ކައިވެނިރޫޅާލުމެއް ނޫނެވެ!

Written byރުޅި އަތުވެއްޖެނަމަ އަތް އިސްކޮށް ތަޅާފޮޅުން މިވަނީ ޢާންމުވެފައެވެ. ދެމަފރިންގެ މެދުގައި ނަމަ އަތްއިސްކުރުމުގެ އިތުރުން ނުބައިބަސްތައް ބުނެ ކައިވެނި ރޫޅައިލުން މިވަނީ ޢާންމުކަމަކަށްވެފައެވެ. މިފަދަ ގޮތްގޮތަށް އަމަލުތައް ކުރަނީ ﷲ ތަޢާލާގެ ވަޙީބަސްފުޅު ނުއެނގޭތީއެވެ. ނުވަތަ އެނގުނު ނަމަވެސް ބިރުވެތިނުވެވޭތީއެވެ. ލޭކެކި އުތުރިއަރައިގެން އެދަނީ ލޭގެތެރޭގައި ދައުރުކުރާ ޝައިޠޯނާގެ ބާރު މީހާގެ ނަފްސުގެމައްޗަށް ގަދަވެގަންނާތީއެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.