Feb 20, 2021
130 Views
Comments Off on “ބަޅިނދު” ގެ ބިރުވެރިކަން ފެށެނީ! ޝޫޓިން މިމަހު ފަނަރައިގަ!
0 0

“ބަޅިނދު” ގެ ބިރުވެރިކަން ފެށެނީ! ޝޫޓިން މިމަހު ފަނަރައިގަ!

Written by           މިފިލްމުގެ ތަރިންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވަނީ ޑާކްރެއިންގެ ގިނަ ފިލްމުތަކެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޖުމައްޔިލް ނިމާލް (ޖުމަލް) އެވެ. އޭނާއާއެކު ހަރަކާތްތެރިވާނީ އެޕްރޮޑަކްޝަން ހައުސްއިން އުފެއްދި “ގޮށްރާޅު” ފިލްމުން މިދާއިރާއަށް ތަޢާރަފްވި އައިމިނަތު ރަޝްފާ (އާޝާ) އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.