Feb 20, 2021
129 Views
Comments Off on ބްރޭކިންނިއުސް : ފިލްމީ ތަރި ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ
0 0

ބްރޭކިންނިއުސް : ފިލްމީ ތަރި ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު ނިޔާވެއްޖެ

Written byރާއްޖޭގެ ފިލްމީ ދާއިރާގެ ފުންނާބު އުސް ލިޖެންޑަރީ އެކްޓަރު ހަސަންމަނިކު (ކޮއްޔަ ހަސަން) ނިޔާވެއްޖެ އެވެ. ހަސަން ނިޔާވި މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.ހަސަން ނިޔާވުމާގުޅިގެން ދިވެހި ފިލްމީ ފަންނާނުން އެކަމުގެ ހިތާމައިގައި ބައިވެރިވަމުން އެބަގެންދެއެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.