Feb 20, 2021
141 Views
Comments Off on ކިތަންމެ ކުޑަ ހޭދައެއް ކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ގިނަގުނަ ޘަވާބު ލިބިލިބި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް!
0 0

ކިތަންމެ ކުޑަ ހޭދައެއް ކޮށްލައިގެން ނަމަވެސް ޤިޔާމަތާއި ހަމައަށް ގިނަގުނަ ޘަވާބު ލިބިލިބި ހުރުމުގެ ފުރުޞަތެއް!

Written byﷲ ތައާލާއަށްޓަކައި ކިތަންމެ ކުޑަ މިންވަރަކުން ނަމަވެސް ހޭދަކުރުމަކީ އެކަމުގެ ޘަވާބު އެތައް ގުނައަކަށް އިތުރުކުރައްވަވާ ކަމެކެވެ. އެއިގެތެރެއިންވެސް މިސްކިތެއް އުޅުމަކީ ނުވަތަ ކިތަންމެ ކުޑަމިންވަރަކުން ނަމަވެސް މިސްކިތެެއް އެޅުމުގައި ބައިވެރިވުމަކީ އިންތިހާއަށް ގިނަ ޘަވާބާއި ބަރުމަ ލިބޭނެ ކަމެކެވެ. މިސްކިތެއް އަޅަން އެހީވުމުން ސުވަރުގެއިން ހަމައެފަދަ ގަނޑުވަރެއް ލިބުމުގެ އިތުރުން:އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.