Feb 20, 2021
196 Views
Comments Off on ކޮވިޑު ޖެހިގެން ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު މަރުވެއްޖެ
0 0

ކޮވިޑު ޖެހިގެން ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު މަރުވެއްޖެ

Written byކޮވިޑް ޖެހިގެން ފަރުވާ ހޯދަމުން ދިޔަ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި، ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.ކޮއްޔަ ހަސަން މަރުވީ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ ޑީއެޗް 11 ގައި ފަރުވާ ހޯދަމުން ދަނިކޮށް މިއަދު ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.