Feb 20, 2021
151 Views
Comments Off on އަނބިމީހާގެ ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކުރުންފަދަ ދީނުގަ ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުމުން ވަރިކުރާނެކަމަށް ބުނުން ފިރިމީހާއަށް ހުއްދައެއް ނޫން!
0 0

އަނބިމީހާގެ ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކުރުންފަދަ ދީނުގަ ހުއްދަ ކަމެއް ކުރުމުން ވަރިކުރާނެކަމަށް ބުނުން ފިރިމީހާއަށް ހުއްދައެއް ނޫން!

Written byއިސްލާމް ދީނުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރަން ހުއްދަ ކުރައްވަވާފައިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ކުރުމުން ވަރިކުރާނެކަމަށް ބުނުމާއި އެފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ވަރިކުރާނެ ކަމަށް ހުވާކުރުންވެސް ހުއްދަވެގެނެއް ނުވެއެވެ. މިސާލަކަށް އަނބިމީހާގެ އަމިއްލަފައިސާއިން އޭނާއަށް ޚަރަދުކުރުން މަނާކުރުމުގެ ގޮތުން ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ ވަރިކުރާނެ ކަމަށް އެބަބުނެއެވެ. އަދި ބައެއް ފަހަރު ޢާއިލާއަށް ޚަރަދުކޮށްފިނަމަ ވަރިކުރާނެ ކަމަށްބުނެ އެބަ ހުވާވެސް ކުރެއެވެ. މިކަންކަމަކީ ފިރިންނަށް ހުއްދަ ކަންކަމެެއް ނޫނެވެ. މާނައަކީ ފިރިންނަށް ބުނުން ހުއްދަ ބަސްތަކެއް ނޫނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.