Feb 20, 2021
132 Views
Comments Off on ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގަ މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް ނިމާލް!
0 0

ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގަ މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށްފަހު ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް ނިމާލް!

Written byޖަމިއްޔަތުލްއިސްލާމް އާއި އަލްކައުން ޓީވީ އަދި މިއަދުނޫސް ގުޅިގެން މިސްކިތްތަކުގައި ދަރުސް ދިނުމަށް ކުރިއަށް ގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެތެރެއިން މިއަދުގެ ޢަޞްރުނަމާދަށްފަހު ވިޔަފާރިވެރިންގެ މިސްކިތުގައި ކުރިއަށް ގެންދަން ހަމަޖެހިފައިވާ ދަރުސްގައި ދަރުސް ދެއްވާނީ ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނިމާލް އެވެ. ދަރުސްގެ މައުލޫއަކީ “ދީނަށްޓަކައި ޣީރަތްތެރިވުން” އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.