Feb 20, 2021
198 Views
Comments Off on ވީޑިއޯ: ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ނިޞްބަތްވާ ބައެއް ތަކެތި-
0 0

ވީޑިއޯ: ރަސޫލް (ޞޢވ) އަށް ނިޞްބަތްވާ ބައެއް ތަކެތި-

Written byޚަބަރުގައިވާ ވީޑިއޯގައިވަނީ ލޮބުވެތި ނަބިއްޔާ، ރަސޫލް ﷺ އަށް ނިޞްބަތްވާ ކަމަށް ބެލެވޭ ބައެއް ތަކެއްޗާއި ތަންތަނެވެ. އިތުރު ޞާހިބާގެ ފިޔަވަޅުފުޅުތަކާއި ސިއްކަފުޅާއި މަޤްބަރާ އާއި ގެންގުޅުއްވެވި ކަނޑިކޮޅު ފަދަ ބައެއް ތަކެތިވެސް ފެނިގެންދެއެވެ. ކީރިތި ޤުރްއާންކިޔެވުމުގެ އިތުރުން ރަސޫލް ﷺ ގެ ސިޔަރަތުކިޔުމާއި ސިޔަރަތާއި ޙަދީޘްފުޅުތައް ދިރާސާކުރުމާއި މިފަދަ ތަކެއްޗަށް ބަލައި ވިސްނުމަކީ އިތުރު ޞާޙިބާގެ މައްޗަށް ލޯބިއިތުރުވެގެންދާ ކަންކަމެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.