Feb 20, 2021
118 Views
Comments Off on ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް މަނާކޮށްފި
0 0

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްތަކުގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް މަނާކޮށްފި

Written byކޮވިޑް19 ފެތުރެމުންދާތީ މޮނީޓަރިން ހާލަތުގައި އޮތް ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން އިތުރު ހަތް ދުވަހަށް މަނާކޮށްފި އެވެ.ފުވައްމުލަކުގައި މިފަހުން މިސްކިތުގެ ޖަމާއަތުގައި ނަމާދުކުރުން މަނާކުރީ މި މަހުގެ 11ވަނަ ދުވަހުގަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.