Feb 20, 2021
150 Views
Comments Off on ދިރިއުޅުމާ އާޚިރަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެދެންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ދުޢާއެއް ސުންނަތުން-
0 0

ދިރިއުޅުމާ އާޚިރަތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް އެދެންޖެހޭ ގިނަ ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ދުޢާއެއް ސުންނަތުން-

Written byއަހަރެމެންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަށް ދުނިޔެއާއި އާޚިރަތް ގެއްލިގެންދަނީ އެމީހުންގެ ކަންނެތްކަމުންނެވެ. ނަމާދުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް ކަންނެތްވެވެނީއެވެ. ދިރިއުޅެން މަސައްކަތްކުރަން ބޭނުންވެއެވެ. އެކަމަށްވެސް ކަންނެތްވެވެނީއެވެ. އަނބިދަރިންނާއި ޢާއިލާއަށް ފަރުވާތެރިކަން ބަހައްޓަންވެސް ބޭނުންވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށްވެސް ކަންނެތްވެވެނީއެވެ. ފަރުޟު 5 ނަމާދުގެ ތެރެއިން 4 ނަމާދު ޖަމާއަތުގައިކުރާ ގިނަބައަކަށް ފަތިސްނަމާދު ނުކުރެވޭ އެއް ސަބަބަކީވެސް ހަމަ ކަންނެތްކަމެވެ. ދަމުނަމާދުނުކުރެވެނީވެސް ހަަމަ ކަންނެތްކަމުންނެވެ. އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.