Feb 20, 2021
2025 Views
Comments Off on ދިވެހި ފިލްމީތަރި ނުޒޫ ކައިވެނި ކޮށްފި!
0 0

ދިވެހި ފިލްމީތަރި ނުޒޫ ކައިވެނި ކޮށްފި!

Written byނުޒޫ އަކީ މިހާރު ފިލްމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ފުންނާބު އުސްތަރިންގެ ތެރޭގައި ގުނާލެވޭ ތަރިއެކެވެ. ދިވެހި ފިލްމު “ލީނާ” ގައި ވެސް އޭނާ ދައްކުވައިދިން މޮޅު އެކްޓިން އާއި އިލްޔާސް ވަހީދު އުފެއްދި “ބަވަތި” ގައި ދައްކުވައިދިން ތަފާތު މޮޅު އެކްޓިންގ އިންވެސް އޭނާ އަކީ މިދާއިރާގައި ނުހަނު ހުނަރުވެރި ފަރާތެއްކަން ހާމަވެގެންދެއެވެ.ނުޒޫގެ ފިލްމަކަށް ދެން އެންމެ އަވަހަށް ފެންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ “ނީނާ” އެވެ. މިފިލްމަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ނުޒޫ ވަނީ މާޝަލް އާރޓްސް ވެސް ދަސްކޮށްފައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.