Feb 20, 2021
390 Views
Comments Off on ލަގެޖުގައި ބޮމެއް އޮތީތޯ ސަމާސާއަކަށް އެހި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
0 0

ލަގެޖުގައި ބޮމެއް އޮތީތޯ ސަމާސާއަކަށް އެހި ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

Written byވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގައި މީހެއްގެ ލަގޭޖު ފާސް ކުރަމުން ދިޔަ ވަގުތު ބޮމެއް އޮތީތޯ ސަމާސާއަކަށް ސުވާލު ކުރި މީހަކު ހައްޔަަރުކޮށްފި އެވެ.އިއްޔެ ހަވީރު ހިނގި އެ ހާދިސާގައި އެ މީހާ ހައްޔަރު ކުރީ ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުން އޭނާގެ ފޮށި ބެލުމުގެ ތެރޭގައި އަޑެއް ގޮވުމުން، ފޮށި ތެރެ އިތުރަށް ބަލައި، އޭނާ ކަސްރަތު ކުރަން ގެންގުޅޭ ދަގަނޑު ޑަމްބެލް ނެގުމުން، “އަނެއްކާ ބޮމެއް އޮތީހޭ” އެ މީހާ ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.