Feb 20, 2021
113 Views
Comments Off on ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރެޑް ކްރެސެންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދިއްޖެ
0 0

ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީން ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރެޑް ކްރެސެންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން އެދިއްޖެ

Written byރާއްޖޭގައި ލިޔެކިޔުން ނެތި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީން ކޮވިޑް-19 ވެކްސިން ޖެހުމަށް ރެޑް ކްރެސެންޓުގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.ވޯކް ޕާމިޓާއި އެެހެނިހެން ލިޔެކިޔުން ނެތް ބިދޭސީންނަށް ވެކްސިން ޖެހޭނީ ރެޑް ކްރެސެންޓްގެ ބެނެފިޝަރީ ސިސްޓަމްގައި ރެޖިސްޓާވެގެންނެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.