Feb 20, 2021
4327 Views
Comments Off on ޒުބޭދާ އަށް އައު ދިރުމެއް ގެނެސްދިން ލާމަސީލު ޑޮކްޓަރުގެ ވާހަކަ
0 0

ޒުބޭދާ އަށް އައު ދިރުމެއް ގެނެސްދިން ލާމަސީލު ޑޮކްޓަރުގެ ވާހަކަ

Written by

ދައްކަން މިއުޅެނީ ޒުބޭދާ (ޒުބައިދާ) އެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. އިޝްތިހާރުން އެ ފެންނަ ކުއްޖާ، ދުލުގެކުރިން އެ ކިޔާ ޒުބައިދާގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ. އެއަށްވުރެން ހިތްވަރު ގަދަ ޒުބައިދާއެއްގެ ވާހަކަ އެވެ. ޒުބައިދާއަށް އެހީތެރިވި އިންސާނިއްޔަތުގެ މާތް ސިފައިން ފުރިފައިވާ ލާމަސީލު ޑޮކްޓަރެއްގެ ވާހަކައެވެ.ކިޔުންތެރިންނަށް މިގެނެސްދެނީ  ރާއްޖޭޭގެ މަޝްހޫރު ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ، ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޑޮކްޓަރ ނާޒް ޓްވިޓަރ ގައި ހިއްސާކުރެއްވި ލިންކެއްގައި އިން ވަރަށް އަސަރުގަދަ ޙާދިޘާއެއް ސިފަކޮށްދޭ ލިޔުމެކެވެ. ޙަޤީޤީ ޙާދިޘާ އެކެވެ. ލިޔުމުގެ އަސްލު ނަގާފައިވަނީ  މިވެބްސައިޓުން ނެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Stories

Comments are closed.