Feb 20, 2021
151 Views
Comments Off on ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް އެނބުރި ރޯޔަލް ޑިއުޓީއަކަށް ނުދާނެ!
0 0

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް އެނބުރި ރޯޔަލް ޑިއުޓީއަކަށް ނުދާނެ!

Written byޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު އެކްޓްރެސް މޭގަން މާކަލް އެނބުރި ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ނުކުރާނެކަމަށް ބަކިންހަމް ޕެލެސް އިން ބުނެފި އެވެ.ޑޫކް އެންޑް ޑަޗަސް އޮފް ސަސެކްސް ކަމުގައިވާ ހެރީ އާއި މޭގަން ޝާހީ އާއިލާގެ ސީނިއާ މެންބަރު ކަމުންނާއި މަސައްކަތްތަކުން އެކަހެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ނިންމެވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގައެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.