Feb 20, 2021
151 Views
Comments Off on 2،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކާއެކު ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި
0 0

2،000 ހައުސިން ޔުނިޓު އަޅަން އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކާއެކު ލޯނު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި

Written byފަހި ދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަނުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ 2،000 ހައުސިިން ޔުނިޓު އެޅުމުގެ މަޝްރޫއުއަށް ބޭނުންވާ ލޯނު ދިނުމާ ގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކާއެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.އެ މަޝްރޫއު ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން ނަގަނީ 130 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.