Feb 21, 2021
182 Views
Comments Off on ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުގެ ވަޤުތުތަކުގައިވެސް ނަފުސުތަކަށް ހަމަޖެހުން ވައްދައިދިނުމަކީ ނަބަވީ މަންހަޖެވެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު
0 0

ހާސްވެ ކަންބޮޑުވުމުގެ ވަޤުތުތަކުގައިވެސް ނަފުސުތަކަށް ހަމަޖެހުން ވައްދައިދިނުމަކީ ނަބަވީ މަންހަޖެވެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޝާފިޢު

Written byޔޫސުފް ޢަލައިހިއްސަލާމް، އޭނާގެ އަޚަށް ވިދާޅުވިއެވެ.فَلَا تَبْتَئِسْ – يوسف 69އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Religion

Comments are closed.