Feb 21, 2021
129 Views
Comments Off on ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން ނަދީމްގެ ޝަރީއަތް މިއަދުވެސް ނުބޭއްވުނު
0 0

ހެކިން ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން ނަދީމްގެ ޝަރީއަތް މިއަދުވެސް ނުބޭއްވުނު

Written byޓާމިނަލް ކެފޭ ތެރޭގައި ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ހއ. ތަކަންދޫ، އިބްރާހިމީހިޔާ، ނަދީމް އަބްދުލްކަރީމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ހެކިން މިއަދުވެސް ކޯޓަށް ހާޒިރު ނުކުރެވިގެން މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ކެންސަލްކޮށްފި އެވެ.ނަދީމްގެ މަރާ ގުޅިގެން ގ. ޝާރާޒް، މުހައްމަދު މަފާޒު ހުސައިން ސަލީމްގެ މައްޗަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލަދީ މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އުފުލާފައިވެ އެވެ. އަދި ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވި ކަމުގެ ދައުވާ ރ. އިންނަމާދޫ ސަމަންތާ ހުސައިން ޝާމިންއާއި، ގއ. ގެމަނަފުށި ހަވާސް، މުހައްމަދު ކަރަމް ސުހައިލްގެ އިތުރުން ލ. ގަން ވިދާތަރި އަލީ ނިފާޒުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވެ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.