Feb 21, 2021
89 Views
Comments Off on ރަންބީރު އާ ޝްރައްދާގެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރު
0 0

ރަންބީރު އާ ޝްރައްދާގެ ފިލްމު ރިލީޒްކުރާނީ އަންނަ އަހަރު

Written byކާމިޔާބު ދެ އެކްޓަރުން ކަމަށްވާ ރަންބީރު ކަޕޫރާ ޝްރައްދާ ކަޕޫރު ލީޑު ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭ ގޮތަށް ނިންމައިފިއެވެ.މި ފިލްމަކީ ޑައިރެކްޓަރު ލަވް ރަންޖަންގެ ޑައިރެކްޝަނުގެ ދަށުން އުފައްދާ ފިލްމެކެވެ. ލަވް ރަންޖަންގެ ހޯމް ޓައުން ގާޒީއާބާދުގައި ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށާއިރު ފިލްމުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް ދިއްލީގައި ވެސް ނެގުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. ނަން ހާމަނުކުރާ މި ފިލްމަކީ މީގެ އަހަރެއްހާ ދުވަސްކުރިން އިއުލާންކުރި ފިލްމެކެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.