Feb 21, 2021
132 Views
Comments Off on ރިވިއު: “ބަވަތި” މިއީ ކޮންކަހަލަ ފިލްމެއް؟ ސަތޭކައިގެ ފިލްމެއް!
0 0

ރިވިއު: “ބަވަތި” މިއީ ކޮންކަހަލަ ފިލްމެއް؟ ސަތޭކައިގެ ފިލްމެއް!

Written byމިއީ ދިވެހި ފިލްމު އިންޑަސްޓްރީ އަށް މުޅިން އަލަށް ތަޢާރަފްވި “އައިފިލްމްސް” ޕްރޮޑަކްޝަންސް ގެ ފުރަތަމަ އުފެއްދުމެވެ. އަދި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެންވެސް ބެލުންތެރިން އުންމީދު ކުރަމުން އައި ގޮތަށް، މިފިލްމު ވެފައިވަނީ ވަރަށްވެސް ތަފާތު، އަދި އެހާމެ މޮޅު ފިލްމަކަށެވެ.  އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
Entertainment

Comments are closed.