Feb 21, 2021
112 Views
Comments Off on ބަލިމީހުން ބަލާ މީހުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
0 0

ބަލިމީހުން ބަލާ މީހުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

Written byއުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށާއި ބައްޔެއް ނުވަތަ ނުކުޅެދުންތެރިކަމެއްގެ ސަބަބުން އެނދުމަތިކުރެވިފައިވާ މީހުން ބެލެއްހެޓުމުގައި އުޅޭ މީހުން ކޮވިޑް 19 ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީއިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.އެޗްޕީއޭއިން މިރޭ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ބަލީމީހުން ނުވަތަ ދުވަސްވީ މީހުން ބެހެއްޓުމުގައި އުޅޭ މީހުން ވީހާވެސް އަވަހަށް ވެކްސިން ޖެހުމަށް އެ އެޖެންސީއިން ބާރުއަޅާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިވަގުތު މާލޭ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އެފަދަ މީހުން ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފަ އެވެ.އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

Article Categories:
News

Comments are closed.